četvrtak, 30. srpnja 2015.

Shpeksyy polish by essence

Hello there my lovely friends!

Today I'm bombarding you with swatch photos of one of my most loved polishes.
I had this polish for a while now and I waited for sunny days (hiss) to wear it.
I present you Shpeksyy polish. :) <3


Pozdrav lipi moji!

Danas ću Vas izbombardirat slikama swatcha jednog od mojih najdražih lakova.
Iman ovaj lak već neko vrime i jedan je od onih zbog kojih san se molila za bar 2 ure sunca ( inače sikćen) da mogu vidit svu njegovu raskoš i lipotu.
Čin san ga nalakirala SHPEKSYY mi pala na pamet i otad je ovaj lak poznat ko Shpeksyy lak. <3
utorak, 28. srpnja 2015.

Mattified Teal Goodness by Golden Rose

Hello there my lovely friends!

STORY TIME

Once upon a time there was this girl that didn't like matte nails, weird, right? The weird thing about this girl is that she couldn't hold or touch matte polish bottles because they creeped her out. She has a friend, BUBICA SIMPLE NAILS, and she likes to mess with her by sending her matte polishes. The girl saw the polish, liked the color and wanted to try it out. But how could she try it out, she needed to grab it and touch the matte polish bottle in order to put it on her nails?! She tried, and I'm sad to break it down to you, but she got so anxious that she died.... out of fucking happiness because this polish is matte and gorgeous! woooo

Pozdrav lipi moji!

VRIME ZA PRIČU

Jednon je živila jedna ženska (nemorete već sad virovat, ono, živila jedna ženska, no shit) koja nije volila mat nokte, čudno jelde? Čudna stvar oko ove ženske je bila ta da nije mogla držat ni dirat bočice mat lakova jer se ježila od njih. Ona ima jednu priju, BUBICU SIMPLE NAILS, koja je voli zajebavat time da joj šalje mat lakove. Ženska vidila lak, svidila joj se boja i sad ga tila probat. Ali kako da ga proba, tribala je zgrabit i dirat bočicu mat laka da ga namaže na nokte?! Pokušala je, i baš mi je ža što Vam ja moran reć, ali ta se ženska uspaničila i umrla je.... o' sriće jer je ovaj lak mat i prekrasan! woooooo #svakimasvojeprobleme


Golden Rose matte, 15nedjelja, 26. srpnja 2015.

I'm not, but this polish is SWEET AT FIRST SIGHT

Hello there my lovely friends!

Ahhhh.... Pink nail polish.... Pink nail polishes and my love-hate relationship with them.
Pink polish can either make me go "What kind of a person wears this shitty color on their nails and thinks it's cute?" or, "Look at me... Wearing pink nails... Pretending to be all girly and shit...- this is a positive reaction".
You're all aware I have something positive to say about this polish, right? :)


Pozdrav lipi moji!

Ahhhh... Rozi lakovi...... Rozi lakovi i moj volin-mrzin odnos prema njima.
Na roze lakove reagiran na 2 načina. Ili bude "Kakva osoba nosi ovu usranu boju laka ko manikuru i misli da je slatka?" ili, "Ma nu me... Ma nu me nosin rozi lak.... Ma vid' me jesan ženskasta brateee... - ovo je primjer pozitivne reakcije". Svi ste svjesni da ću pozitivno pričat od ovome laku, jelde? :)


ESSENCE 04 SWEET AT FIRST SIGHT, "THE PASTELS"


četvrtak, 23. srpnja 2015.

Blooming Lavender

Hello there my lovely friends!

Today I'll show you a lovely, elegant polish that brought up the lady that was buried deep inside of me. 
This polish is fucking amazing and I ain't no lady, let's get this swatch photos party started!


Pozdrav lipi moji!

Danas ću Vam pokazat krasan, elegantan lak koji je izvuka damu koja je bila duboko zakopana u meni.
Ovaj lak je jebeno ludilo i ja nisan nikakva dama, ajmo počet ovaj swatch slike party!ESSENCE 02 LOVELY LAVENDER, Bloom Me Up TEutorak, 21. srpnja 2015.

GABRINI'S GRAY MATTErs

Hello there my lovely friends!

Today I'll show you my first ever and my most loved matte polish.
I present you...


Pozdrav lipi moji!

Danas ću Vam pokazat moj prvi i moj najdraži mat lak.
Predstavljam Vam...


 GABRINI MATTE NAILS 398nedjelja, 19. srpnja 2015.

Pink Neon Nails

Hello there my lovely friends!

Today I'll show you a swatch of a neon pink polish from Gabrini. :)


Pozdrav lipi moji!

Danas ću Vam pokazat swatch rozog neon laka od Gabrinija. :)


GABRINI 3D, 16, 1 COAT OVER WHITE


četvrtak, 16. srpnja 2015.

Twin Post: World Snake Day with Bubica Simple Nails

Hello there my lovely friends!


The 16th of July is celebrated as World Snake Day. Snakes live on every continent except Antarctica and can vary from 32 feet long pythons to tiny vine snakes. Only about 1/4 of all snakes are venomous and all of them would much rather avoid human contact if they could. But hey, let's be honest. Snakes are still fucking creepy, I'm still scared of them but Bubica and I did make these cool manicures so. :)Pozdrav lipi moji!


16. srpanja se slavi kao Svjetski Dan Zmija. Zmije žive na svakom kontinentu osim Antartike i mogu varirati od pitona dugih 32 stope do malih zmijica. Samo je 1/4 zmija otrovna, a sve one bi vrlo rado volile izbjeć kontakt s ljudima ako bi to mogle. Ali ajmo bit iskreni. Meni su zmije još uvik jebeno jezive, još ih se bojin ali smo Bubica i ja napravile zanimljive manikure pa ONO. :Dutorak, 14. srpnja 2015.

Catrice Is Sold Out For Ever?

Hello there my lovely friends!

STORY TIME

I once, well I still know, knew a girl that struggled to write this...I mean a post about a nail polish because she couldn't figure out what shade of green the polish was. After going insane she decided to call it "dark mint, maybe jade" and move on with her life. I don't know if you got it but that girl is me. Yeah, I know, WHAT A PLOT TWIST.


Pozdrav lipi moji!

VRIME ZA PRIČU

Jednon davno, pa ono još je znan, san znala žensku koja se mučila sa pisanjen ovoga... ovaj, mislin jednog posta o laku za nokte jer nije mogla odredit koja je točna zelena nijansa laka. Nakon što je maletene skroz popizdila odlučila ga je nazvat "tamnija mint boja, morebit boja žada" i nastavila je sa životon. Neznan jestel' skužili da o sebi pričan. Znan, ej, KOJI ZAPLET.


CATRICE, Sold Out For Ever


nedjelja, 12. srpnja 2015.

Smart Girls Get More Glitter 46

Hello there my lovely friends!

Today I'll show you a swatch of a little glitter polish from SGGM. :)


Pozdrav lipi moji!

Danas ću Vam pokazat swatch malog šljokičana od SGGM. :)


SGGM 46, 1 coat over SGGM 48petak, 10. srpnja 2015.

Cow Appreciation Day Twin Post with Bubica Simple Nails

Hello there my lovely friends!

It's easy to ignore cows, or at least forget how important they are to our food chain. Cow appreciation day sets out to change all of that, and to remind you just how important cows are to our daily life, about everything that cows give us.


Pozdrav lipi moji!

Lako je ignorirati krave, ili bar zaboraviti koliko su one zapravo važne za naš hranidbeni lanac. Dan cijenjenja krava je tu da to sve promjeni, i da nas podsjeti koliko su krave zapravo bitne za naš svakodnevni život, i na sve što nam krave daju.četvrtak, 9. srpnja 2015.

RIMMEL'S SUNNY DAYS

Hello there my lovely friends!

Today I'm showing you swatch photos of a stunning yellow polish.


Pozdrav lipi moji!

Danas Vam pokazivan swatch slike prekrasnog žutog laka. 


RIMMEL, 450 SUNNY DAYSutorak, 7. srpnja 2015.

Chocolate Day Twin Post with Bubica Simple Nails

Hello there my lovely friends!

There are a number of dates through the year promoting variations of local, national or international Chocolate Day. Celebrate it with some hot cocoa, rich, dark chocolate that makes you got tingly inside.
Stock up on chocolate biscuits, ice-cream and enjoy a day of secret treats and indulgence...or treat yourself with a chocolate manicure like Bubica and I did. :D


Pozdrav lipi moji!

Ima veliki broj datuma kroz godinu koji promoviraju različite lokalne, nacionalne ili internacionalne Dane Čokolade. Proslavite ga uz vrući kakao, bogatu, crnu čokoladu koja Vas uzburka iznuta. Opremite se čokoladnim keksićima, sladoledom i uživajte u danu tajnih poslastica i uživancije....ili se počastite čokoladnon manikuron što smo Bubica i ja uradile. :Dnedjelja, 5. srpnja 2015.

What do I do when I can't decide between a few nail polishes?

Hello there my lovely friends!

So I made this manicure one day when I couldn't decide on what polish I wanted to wear. 
I know right, #firstworldproblems but it turned out interesting.Pozdrav lipi moji!

Ovu san manikuru napravila jedan dan kad se nisam mogla odlučit između par lakova koje san tila nosit.
Znan, #firstworldproblems ali ispala je zanimljiva manikura, nu.četvrtak, 2. srpnja 2015.

Sweet Moment

Hello there my lovely friends!

I'm guessing that, by the title, some of you thought this post would be a story telling post. 
Maybe a love story <3 Maybe I'd write about a true love story which would 100% involve chocolate. <3 
It is a love story indeed, a polish love story and it's very romantic.


Pozdrav lipi moji!

Pretpostavljan da su neki od Vas, ono po naslovu posta možda mislili da ću sad pisat neku pričicu.
Možda nešto ljubavno <3. Možda neku priču o pravoj ljubavi koja 100% uključuje čokoladu ili štogod slatko <3 Razumin Vas, samnon se nikad nezna šta ćeš dobit. Taman kad misliš da san normalna...zajeben ahhahahh. Ali ovaj put neću zajebat nikoga, ovaj post je uistinu ljubavne tematike.
Evo jednog laka kojeg volin. <3


MOMENT MODA 9, 2 coatsRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...